אישור למשרד העבודה סקר בטיחות מבנה


מידע
: סקר בטיחות מבנה לצורך אכלוס תלמידים בוגרים בכתות לימוד ו/או סדנאות, מצריך את בדיקתו ואישורו של יועץ בטיחות, בעל הסמכה מטעם אגף הפיקוח על העבודה, בעל אישור בתוקף. על יועץ הבטיחות להיות בעל הסמכה של מכון התקנים הישראלי כעורך מבדקים במוסדות חינוך.

עדכון משנת 2020: הטופס מכונה נספח א 2. מטרת הנספח: לרכז את כל הנתונים אודות בטיחות המבנה בו אמורה להתבצע הכשרת תלמידים/סטודנטים מבןוגרים כחלק מדרישות משרד העבודה להכרה במוסד המבקש.

נספח א 2 כולל מספר סעיפים לבדיקת יועץ הבטיחות ולדוגמא:

  • אזורים לבדיקה בבית הספר: חדרי כיתות, סדנאות, חצרות, מטבח, מסעדה, מרתף וכל מקום העשוי להוות מקור לסיכון.
  • נושאי הבדיקה יכללו בנוסף: אישורי בטיחות אש, קיום ממלטים משריפה, קיום ציוד גילוי וכיבוי אש.
  • אישור בטיחות המבנה (אישור קונסטרוקטור ואו טופס איכלוס).
  • בדיקת פתחים כגון חלונות, דלתות.
  • תקינות מערכות חשמל, מכונות/כלים.
  • אישורי תקינות למעליות, אביזרי הרמה, כלי לחץ.
  • שילוט בטיחות וכ'.

תהליך העבודה: ריכוז אישורים של גורמים שונים כגון: תקינות מעליות, מערכות חשמל, בטיחות אש וכ'. במקביל עורך יועץ הבטיחות סיור באתר לצורך התרשמות לקראת מתן האישור. על פי דרישת משרד העבודה האישור חייב להיות מוחלט, מבחינת סימון המילה "מאשר" ו/או "לא מאשר".

מסמך אישור למשרד העבודה סקר בטיחות מבנה – מהווה תנאי לדרישה בהכרה של משרד העבודה במוסד לצורך הכשרת מבוגרים.

קהל יעד: כל מוסד המבקש להכשיר תלמידים/סטודנטים לעבודה בסקטור מסוים. בין לקוחותינו: בתי ספר למוזיקה, בתי ספר לרפואת שיניים, בתי ספר לקוסמטיקה, בתי ספר לברמנים וכך מסקטורים שונים.

יתרונות למתן אישור על ידי ממוני הבטיחות של י. דר בטיחות:

יועץ הבטיחות מטעמנו עומד על דרישות ההסמכה כממונה בטיחות בעל כשירות בתוק, כממונה בטיחות למוסדות חינוך, כיועץ בכיר לבטיחות באש. בנוסף, יועץ הבטיחות מטעמנו ערך עד כה מאות סקרים במגוון מבנים בכל רחבי הארץ. ניסיון זה עומד לרשותך הלקוח כדי להשיג את נספח 2 א עם המילה "מאשר".

נשמח לצרפכם לקהל לקוחותינו המרוצים.

לייעוץ נוסף טרום ביצוע מבדק במוסד חינוך פנו אלינו: