אישור לפריט רישוי עסקים 7.9 אולם או גן לאירועים

מידע: הפעלת אולם אירועים או גן לשמחות ואירועים הכולל הגשת משקאות משכרים כרוך במתן אישור בעל מקצוע לפריט רישוי 7.9 (מתוקף חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה – 2005.

תהליך העבודה: הגשת האישור למשטרת ישראל מחלקת -רישוי עסקים מצריכה עמידה בקריטריונים המופיעים בפרסום שמתעדכן מעת לעת. העמידה בקריטריונים ובדרישות נבחנת בחברתנו על ידי ממונה בטיחות הרשאי גם לחתום על נספח ב' – אישור בעל מקצוע. לפני עריכת המסמך להגשה למשטרת ישראל אנו מרכזים את כלל האישורים והמידע על בית העסק ובעליו.

המסמך מהווה תנאי לקבלת הרישיון ולהלן תמצית הדרישות:

 • דרישות אבטחה על פי תפוסה
 • פרטים על רשימת מועסקים, רשומת פעולות הביטחון.
 • דיווח בדיקות ביטחוניות כגון סריקות ובדיקות לכניסת מבקרים
 • דיווח על מצלמות טלוויזיה במעגל סגור
 • אופן גידור בית העסק
 • פירוט שיטות תאורה חיצוניים
 • שילוט הנוגע להגבלת הגשת משקאות משכרים (מתחת לגיל 18)
 • תוכנית תנועה וחניה, אישור מהנדס תנועה לתפוסה שמעל 4,000 מ"ר.
 • הצבת כספת כמפורט בנסח ג
 • הכללת פרטי העסק בטבלה: שמות בעלי העסק, מספרי טלפון, תיאור כללי, אחראי משמרת, מוקד בקרה, מערכות אזעקה.
 • נספח ב – אישור בעל מקצוע יכלול אישור על יציבות המבנה, אישור על תפוסת קהל, אישור על עמידה בחוקי הבניה

קהל יעד: בעלי אולמות או גן לשמחות ואירועים.

יתרונות למתן אישור על ידי ממוני הבטיחות של י. דר בטיחות: לנו ניסיון רב שנים במתן אישורים לפי פריטי רישוי למשטרת ישראל. שירותים נלווים לאולמות שמחות: הכנת תוכניות בטיחות להגשה לרשות לכבאות, הכנת תיקי שטח לרשות לכבאות והדרכת בטיחות בעבודה, בטיחות באש וגובה על פי דרישה.

לייעוץ נוסף טרום ביצוע מבדק במוסד חינוך פנו אלינו: