הדרכה והקמת צוותי חירום

השירות נובע מהדרישה להתארגנות בחרום מופיעה במסגרת "חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 סעיף 8 ד ועוד. מדובר במספר גורמים שנכשיר מבעוד מועד לכל תרחיש המתואר בדרישה. כמו-כן, נגדיר את אותם הנהלים לשגרה של אותו צוות.

הדרכה והקמת צוותי חירום: ליצירת מוכנות לשעת חירום. בניית שגרת חרום באמצעות הסמכת צוות חילוץ סע"ר (סיוע עצמאי ראשוני). הצוות יכלול בעלי תפקידים מוגדרים (עובדים ומנהלים) המוכשרים למתן מענה ראשוני בזמן אירוע חרום, תוך התקשרות לכוחות הצלה חיצוניים (מד"א, כיבוי, משטרה) אשר יפעל עד להגעת כוחות ההצלה.

אירוע חירום: אירוע העלול להוביל לפגיעה בבדיד או לאירוע רב נפגעים כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, פעילות מלחמתית (ירי טילים).

עריכת נוהל חירום: במטרה להגיע ליצירת שפה מקצועית משותפת לבניית מודל עבודה לפעילות צוות החירום, ותרגולו לשע"ח.

הדרכה והקמת צוותי חירום

לתיאום הדרכה והקמת צוותי חירום ללא התחייבות:

דילוג לתוכן