הדרכת בטיחות אש

התדירות לביצוע הדרכת בטיחות אש היא אחת לשנה והיא נסמכת על תקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 1999, הדנה בחובת גילוי של המעביד כלפי העובדים אודות סיכונים במקומות העבודה. 

הדרישה להדרכת בטיחות אש מופיעה בהוראות מכ"ר הרשות לכבאות פרק 500 הוראה 535 סעיף 6.9 המפרטת את הצורך בקיום ההדרכה ומי המדריך הרשאי לבצעה.

הדרכת בטיחות אש מבוצעת בחברתנו על ידי מדריכים המוסמכים ומורשים למתן ההדרכה, על ידי המשרד לביטחון פנים נציבות כבאות והצלה אגף הדרכה – מחלקת אימונים.

כמו כן, הדרכה איכותית, תסייע במניעת אבדות בנפש ולצמצום נזקי רכוש וסביבה. ההדרכה מתמקדת בתכנים העיקריים המפורטים במכ"ר ובמטרה לתת מענה מקצועי בנוגע לסיכוני אש ולהתמודדות בשעת חירום.  

הדרכת בטיחות אש

לתיאום הדרכת בטיחות אש ללא התחייבות:

דילוג לתוכן