הדרכת בטיחות בעבודה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט 1999), מורות כי על מעסיק ( "מחזיק במקום עבודה") חלה חובת גילוי חשיפה לסכנות וסיכונים במקום העבודה כלפי עובדיו. 

חובת הגילוי מוגדרת בין השאר כהדרכת בטיחות בעבודה שתבוצע על ידי מי שהוסמך לכך: ממונה בטיחות בעבודה. 

הדרכה למנהלי עבודה ואנשי תחזוקה תהייה על ידי ממונה בטיחות בעבודה שצבר וותק של לפחות שנתיים (עדכון סעיף 3 מאי 2017).

לתיאום הדרכת בטיחות ללא התחייבות:

דילוג לתוכן