מבדק בטיחות עבור משרד החינוך

מידע: דרישות משרד החינוך לביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מחייב הכשרה של עורך המבדק במכון התקנים הישראלי וקבלת הסמכה לפי חוזר מנכ"ל סב/6 (ב). על עורך המבדק לחדש אחת לשנתיים את הסמכתו. המבדק מחויב כדי להצביע על פערים אפשריים בין התשתית בה פועל המוסד החינוכי, לבין הדרישות המופיעות בחוזר המנכ"ל. לאחר צמצום הפערים ימסור עורך מבדק הבטיחות את האישור לנציג המוסד החינוכי.

י.דר בטיחות מבצעת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בהתאם לדרישות המופיעות בחוזר מנכ"ל. לאור חשיבות הנושא מעדכון משרד החינוך אחת לפרק זמן את דרישות הבטיחות במוסדות חינוך ובשנת 2013 אף אימץ את תקן ניהול הבטיחות ת"י 18001, לצד אמוץ תקן איכות  ISO 9001: 2000.  

עורך מבדק בטיחות מטעם חברתנו: בעל הסמכה בתוקף כעורך מבדק בטיחות במוסדות חינוך, ובנוסף, מוסמך כממונה בטיחות בעבודה ובטיחות אש. עורך המבדק הנו בעל ניסיון בדיקה של מאות מבנים בכל רחבי הארץ.

תהליך העבודה ע"י בודק מטעם חברתנו:

 • ביצוע סקר פיזי של מבני המוסד והחצרות הנלווים לבחינת נתונים כגון:
 • דרכי גישה ומילוט,
 • מעקות בטיחות,
 • שילוט
 • מדרגות, חפויי קיר ורצפה
 • פתחים כגון חלונות ודלתות
 • גדרות ושערים
 • תחזוקה כללית
 • ריכוז אישורים על תקינות מערכות חשמל, גז, מתקני שעשועים וספורט, כיבוי/גילוי אש

לאחר ביצוע סיור וריכוז האישורים הנדרשים נמסרים המלצות הבודק לצמצום פערים. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים (במידה ונדרשו) נמסר לנציג המוסד אישור התקף לשנה אחת.

קהל יעד:

 • ערים, רשויות מקומיות
 • בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים,
 • בתי ספר פרטיים מהם נדרש אישור משרד החינוך
 • פנימיות
 • ישיבות
 • מרכזי חירום לילדים
 • מתנס"ים
 • מוסדות להשכלה גבוה

יתרונות למתן אישור על ידי ממוני הבטיחות של י. דר בטיחות: ניסיון רב שנים למגוון ארגונים ולקוחות בכל רחבי הארץ.  

לייעוץ נוסף טרום ביצוע מבדק במוסד חינוך פנו אלינו: