תיק מפעל

מידע: תיק מפעל החדש מסתמך על חוזר המנהל הכללי 8/2020 כה סיון תש"פ, 17 ליוני. תבנית זו מבטלת ומחליפה את תבנית התיק הישן מיוני 1997. המחזיק בתיק הישן חייב להחליף את תיק המפעל עד יוני 2023.

התיק החדש ישמש בראש ובראשונה את צוות מערך החירום המפעלי ומיועד למסירה לרשויות כדלהלן: הרשות המקומית; המשרד להגנת הסביבה; הרשות לכבאות (לרוב מבטל את הצורך בהכנת תיק שטח); פיקוד העורף ומשטרת ישראל.

קהל יעד: על פי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תקנה 4: בעלי/ מנהלי מפעל מסוכן (כהגדרתו בתקנות) מחויב להחזיק תיק מפעל במטרה לצמצם פגיעה בבני אדם וסביבה. תיק המפעל החדש מפרט את שלבי הטיפול באירוע תוך התמקדות בתגובה המיידית.  

תמצית התיק החדש:

  • אחריות מבנה צוותים ובקרה: ניסוח מטרות להיערכות לאירוע חומ"ס ע"י הערכת סיכונים ותכנון דרכי התמודדות תוך הגדרת תנאים מטאורולוגיים ורצפטורים ציבוריים העלולים להיפגע. בחירת שיטה לפעולה מקבלת הודעה ראשונית, הפעלת גורמי פנים וחוץ.
  • נוהל תגובה מיידית.
  • מוספים: נתונים מבצעיים להפעלת נוהל חירום ותגובה מיידי.
  • נתוני עזר: ריכוז גיליונות בטיחות, עריכת תרחישים, ניתוח תרחישים להערכת סיכונים כמתבקש.
  • נספחים: הגדרות ומושגים פרטניים למפעל ("שפה אחידה"), פיקוד העורף, דרישות מיגון לחומ"ס, טבלאות פירוט צוותים, אישורים, רכבים, ציוד כיבוי, מיגון והצלה, תרחישי ייחוס למקרה של רעידת אדמה או אירוע מלחמתי.
  • טבלאות תרחישים נפרדים לאירועים הכוללים טווחי השפעה הכוללים טווחי השפעה לרצפטורים סביבתיים.

 יתרונות י.דר בטיחות בהכנת תיק מפעל:

לרשותכם עומד ידע, ניסיון והכשרה ארוכת שנים בהכנה, הגשה וקבלת אישור הרשויות המוסמכות  לתיקי שטח ומפעל, סקרי סיכוני אש, ייעוץ לבטיחות אש, הדרכות בטיחות בעבודה, בטיחות באש, גובה ותרגול צוותי חירום מפעליים.

לייעוץ נוסף ללא התחייבות פנו אלינו: