תיק שטח

מידע: הוראת הרשות הארצית לכבאות והצלה לעניין סידורי בטיחות אש במבנים ועסקים, הידועה גם כהוראת נציב (מכ"ר) 503 באה לפרט את הדרישה להכנת תיק שטח. תחולת ההוראה דצמבר 1993 עדכונים: נובמבר 2009; יולי 2016.

מכ"ר 503 מפרט נוסח אחיד להכנת תיק שטח. המטרה: יצירת אוגדן המפרט את המידע הנדרש להכרה מוקדמת של מבנה כדי לאפשר היערכות לשעת חירום.  תיק שטח מכיל מלל רלוונטי, תמונות, מפות, תוכנית בטיחות אש (ו/או תקצירן) ומוגש באופן דיגיטלי וכתיק ידני. הנתונים המופיעים בתיק השטח מתומצתים  על ידי הרשות לכבאות מדור מניעה בנספח ב' הנשמר בחדר המבצעים. לכן, מומלץ להכין תיק שטח על ידי גורם מקצועי, ובחלוף הזמן לעדכנו.

קהל יעד: בעלים ו/או מנהלים של מבנים המפורטים בהוראה ובנספח א. מבנים חדשים לפני אכלוס וכחלק מדרישות הרשות לכבאות לקבלת טופס 4. בין המבנים  הנדרשים לתיק שטח נמנה כתקציר:

 • מבני תעשיה, מסחר, משרדים מעל 2,000 מ"ר
 • בתי אבות, בתי מלון, פנימיות, ישיבות המאכלסות פנימיות
 • אולמות שמחות
 • איצטדיונים ואולמות ספורט
 • מרכזים מסחריים ומרכולים מעל 2,000 מ"ר
 • מסופי נוסעים
 • אוניברסיטאות, כפרי נוער
 • בתי חולים ועוד ככל שמפרטת ההוראה.

תמצית תיק שטח:

 • מידע על המבנה, כתובת וטבלאות בעלי תפקידים; תיאור המבנה והסביבה דרכי גישה תוך פירוט מכשולים, רחבת היערכות. תיאור ייעודי שטחים כגון מחסנים, חניות תת קרקעיות ועוד.
 • תיאור מערכת אספקת המים וגילוי אש.
 • מרך החשמל ומפסקי חירום.
 • מערך דלק, אחסון, גפ"מ, מערכות ניתוק.
 • מילוט, מעליות, הוצאות עשן, שילוט, מערכות קשר פנימיות
 • תרשימים, תוכניות אדריכליות, תוכניות בטיחות אש, צילומים, מגופים ראשיים.
 • פירוט גורמי סיכון במבנה.
 • פירוט פעולות לביצוע בזמן אירוע לפי 4 שלבים.
 • ועוד.

 

י.דר בטיחות יתרונות להכנת תיק שטח לעסק שלך:

לרשותכם עומד ידע, ניסיון והכשרה ארוכת שנים בהכנה, הגשה וקבלת אישור הרשויות המוסמכות  לתיקי שטח, תיקי מפעל, סקרי סיכוני אש, ייעוץ לבטיחות אש, הדרכות בטיחות בעבודה, בטיחות באש, גובה ותרגול צוותי חירום מפעליים.

י.דר בטיחות נמנית על 2 החברות הראשונות שערכו והיגישו תיקי שטח על פי המכ"ר. ההתמקצעות שלנו תורמת לתמחור הוגן, להכנת תיק מקצועי שישרת את חברתכם לאורך שנים.

עד כה הכנו והגשנו תיקי שטח לקמפוסים המורכבים ממספר גדול של מבנים, למבנים בודדים, לחלקים ממבנים, לבתי חולים, מרכזים מסחריים, נמלי תעופה, מעברי גבול, בתי מלון, בתי אבות, ישיבות, מבני היי טק, מבני תעשיה, אולמות שמחות ועוד.

הכנת תיק שטח על ידי חברת י. דר בטיחות מיועדת למבנים קיימים ולמבנים הנדרשים לטופס 4 לצורך איכלוס.

לייעוץ נוסף בתיקי שטח פנו אלינו: