תכנית בטיחות אש

מידע: הכנת תוכנית בטיחות אש נסמכת על הוראת נציב כבאות והצלה בהתאם למכ"ר 532, מיולי 2014: אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד. חובת הגשת נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש לבניין/מבנים היא כנדרש בתקנה 11 א בתקנון התכנון והבניה  (בקשה להיתר, תנאיו ואיגרותיו) תש"ל 1970.

תוכנית בטיחות אש נדרשת בשני מסלולים עיקריים, הגשת נספח בטיחות לצורך רישוי עסקים. הגשת נספח בטיחות במקרה של בנייה חדשה או שינוי ייעוד של מבנה, כאשר נדרש היתר בניה.

תהליך העבודה: תוכנית בטיחות אש נסמכת תמיד על התוכנית האדריכלית של המבנה. במקרה של בנייה חדשה התהליך דורש תוכנית אדריכלית ראשונית, כאשר תוכנית הבטיחות מגובשת במהלך עבודה הדורש השתתפות של כלל היועצים השותפים לתכנון המבנה. במקרה של תוכנית בטיחות אש לצורך רישוי עסקים ולמבנה קיים, תוכנית הבטיחות מבוצעת על סמך התוכנית האדריכלית ומגובשת יחד עם האדריכל המבצע לאחר סיור באתר.

קהל יעד: יזמים בתחום הבניה, יזמים וחברות העוסקים בבנייה במסגרת תמ"א 38. כל גוף, או חברה הנדרשים לאישור הרשות לכבאות והצלה לצורך אישור רישוי עסקים. כל גוף וחברה הנדרשים לעמוד בדרישות הדו"ח הבסיסי של הרשות לכבאות.

תמצית תכנית בטיחות אש:

 • קביעת רמת סיכון תוך קביעת אספקת מים לכיבוי הכוללת: מערכת מתזים, הידרנטים פנימיים וחיצוניים ועוד.
 • דרך גישה ורחבת היערכות לרכבי כיבוי והצלה.
 • תפוסת הקומות תוך תיאור שימוש וייעוד
 • סרכי מוצא תוך ציון מרחקי הליכה (עם או בלי מתזים)
 • רוחב יציאות
 • חלוקת הבניין לאגפי אש
 • עמידות אש של חלקי הבניין ומרכיביו
 • סידורי אספקת מים לכיבוי אש
 • מיקום ברזי הסנקה
 • עמדות כיבוי
 • סידורי שליטה ופינוי עשן
 • מיקום ציוד כיבוי אש
 • שילוט הכוון
 • מיקום לוח פיקוד כבאים, חשמל, גז ועוד.

י.דר בטיחות יתרונות להכנת תכנית בטיחות אש:

לרשותכם עומד ידע, ניסיון והכשרה ארוכת שנים בהכנה, הגשה וקבלת אישור הרשות לכבאות והצלה לתוכניות בטיחות אש למגוון סוגיהם.

פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן