הדרכה והקמת צוותי חירום

הדרכה והקמת צוותי חירום

השירות נובע מהדרישה להתארגנות בחרום מופיעה במסגרת "חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 סעיף 8 ד ועוד. מדובר במספר גורמים שנכשיר מבעוד מועד לכל תרחיש המתואר בדרישה. כמו-כן, נגדיר את אותם הנהלים לשגרה של אותו צוות. הדרכה והקמת צוותי חירום: ליצירת מוכנות לשעת חירום. בניית שגרת חרום באמצעות הסמכת צוות חילוץ סע"ר (סיוע עצמאי […]

הדרכת עבודה בגובה

הדרכת עבודה בגובה

הדרכת בטיחות לעבודה בגובה תואמת את תקנות הבטחות בעבודה (נוסח חדש התש"ל 1970) (עבודה בגובה), התשפ"ז 2007. התקנה נכנס לתוקף בנובמבר 2008 ונציג מחברתנו השתתף בקורס הראשון למדריכים לעבודה בגובה.  על פי התקנה יש להדריך ולהסמיך כל עובד העובד במה שמוגדר כ"אזור סכנה", כדוגמא נפוצה: כל עבודה שבשלה עלול העובד ליפול לעומק העולה על 2 […]