סקר סיכוני אש

מידע: דרישה לסקר סיכונים לפי הוראת נציב פרק 500 הוראה 550  (פרסום ינואר 2012, עדכון מרץ 2020). סעיף 5 דן בתעשיות מיוחדות וחומרים מסוכנים (לפי צו חומרים מסוכנים): יוכן ויוגש סקר סיכונים לרשות לכבאות, הרשאית לדרוש סקר סיכונים לפיו יותאמו דרישות כיבוי/גילוי לממצאי הסקר. הרשות אף תוכל להוריד או להוסיף דרישות כתואם את הממצאים.

קהל יעד: בעלים/ מי שהוסמך על ידי בעלי מפעל או אתר המאחסן חומרים מסוכנים לצורך ייצור, תפעול, שינוע. מי שאוחז בהיתר רעלים או הגיש בקשה להיתר רעלים.

תכולת סקר סיכונים:

מסתמך על "הבהרות" לתכולה בסיסית של סקר הסיכונים שפורסמו ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה ב 17.04.2018:

  • פרטי המפעל, המבנה ורשימת החומ"ס. נתונים אלה דורשים צירוף תוכנית אדריכלית של המפעל וסביבתו, היתר רעלים, גיליונות בטיחות.
  • עריכה של לפחות 3 תרחישי שריפה באזורים קריטיים כגון: אגף ייצור, אחסון, שינוע.
  • התרחישים יכללו התייחסות לסכנות לאדם, לסביבה, לתשתיות כתוצאה מפיצוץ גזים. סכנה של אש ישירה או קרינת חום העלולה לפגוע במתקני החומ"ס. ליצור שרשרת פגיעה העלולה להגביל את יכולת פעילות צוותי החירום המפעליים וכוחות כבאות והצלה.
  • קביעת כלל אמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות להגנת המפעל וסביבתו על פי תרחישי הייחוס.
  • קביעת שיטות איחסון חומ"ס המתאימה לכיבוי לפי סוגי הכיבוי והפרדות אש.
  • סיכום, מסקנות והמלצות.

י.דר בטיחות יתרונות להכנת סקר סיכוני אש לעסק שלך:

לרשותכם עומד ידע, ניסיון והכשרה ארוכת שנים בהכנה, הגשה וקבלת אישור הרשויות המוסמכות  לסקרי סיכוני אש,  תיקי מפעל החדש, הדרכות בטיחות בעבודה, בטיחות באש, גובה ותרגול צוותי חירום מפעליים.

פנו אלינו לייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן